viesu nams

Tel : +371 29479882 | E-pasts : info@minka.lv

Noteikumi

 1. viesu nama telpās smēķēšana ir kategoriski aizliegta (sāks strādāt signalizācija). Smēķēšana ir atļauta 1.stāva terasē, kā arī 2. stāva balkonā;
 2. izsmēķus drīkst atstāt tikai tam speciāli paredzētās vietās;
 3. aizliegts ierasties kopā ar dzīvniekiem;
 4. aizliegts trokšņot pēc plkst. 23:00 ārpus viesu nama. Ārā diskotēkas pēc 23:00 nav pieļaujamas;
 5. pirts kurināšanu organizē paši viesi sev vēlamā laikā, cenā iekļauts viens pirts apmeklējums apmēram 3 stundas (līdz beigsies malka). Maksimālā pieļaujamā temperatūra pirtī ir 80 grādi (pirtī atrodas termometrs). Viesi drīkst liet ūdeni uz pirts akmeņiem un lietot pirts slotas, ja tās paši sagādājuši;
 6. viesiem trauki pēc sevis nav jāmazgā. To veic viesu nama personāls;
 7. kategoriski aizliegts izmantot plaukšķenes jeb konfeti, jo krāsainie papīrīši satur krāsu, kas ir ļoti grūti nomazgājama;
 8. kategoriski aizliegts dedzināt sveces viesu namā;
 9. pirotehnikas lietošana atļauta līdz plkst. 23:00 viesu nama personāla norādītajā vietā, bet ne tuvāk kā 100m no ēkām. Viesi paši savāc atkritumus, kas palikuši pēc pirotehnikas lietošanas;
 10. viesu nama personāls neatbild par nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar viesu neuzmanīgu rīcību, jo īpaši tas attiecas uz peldēšanos dīķī;
 11. viesu nama personālam ir tiesības pārbaudīt ēkas, telpu stāvokli un eksplautāciju pasākuma norises laikā;
 12. iekāŗtu nefunkcionēšanas vai telpu, iekārtu un inventāra bojājumu gadījumā viesi nekavējoties ziņo viesu nama personālam pa tālr. 29479882'
 13. viesi ievēro viesu nama personāla norādījumus telpu un ierīču lietošanā, nepieļauj telpu, ierīču, trauku u.c. inventāra bojājumus;
 14. ja viesi ir radījuši zaudējumus viesu nama mantai par summu, kas ir lielāka, nekā viesu iemaksātā drošības nauda, tad viesi papildus apmaksā visus radušos zaudējumus;
 15. viesiem nav tiesību prasīt, lai viesu nama personāls pieprasa zaudējumu atlīdzību no konkrētiem viesiem, kuri ir nodarījuši zaudējumus viesu nama mantai. Viesi atbild solidāri par nodarītajiem zaudējumiem un noteikumu pārkāpumiem;
 16. viesu nama personālam ir tiesības nekavējoties izteikt savas pretenzijas, iejaukties vai pārtraukt pasākuma norisi, ja viesu tīšas vai netīšas darbības rezultātā tiek nodarīti bojājumi vai tiek pārkāpti noteikumi.