viesu nams

Tel : +371 29479882 | E-pasts : info@minka.lv

Jūs interesējošās dienas cenu skatīt sadaļā "kalendārs".

Kalendārā norādītajā katras dienas cenā ietilpst sadaļā "piedāvājums"uzskaitītais par 18 stundu standarta uzturēšanās laiku no 18:00 līdz nākošās dienas 12:00 - nakšņošana 17 cilv., pirts, sporta laukumi, karaoke, grils, trauki u.c., izņemot kubla izmantošanu (šis pakalpojums papildus maksā EUR 80), kā arī izņemot galda klāšanu.

Cenas norādītas bez PVN 21%.

Īres cena, kura jāmaksā, būs mazāka kā kalendārā norādītā cena, ja netiek izmantotas vai daļēji tiek izmantotas guļvietas, kā arī uzturēšanās laiks ir mazāks par 18 stundām.

VIESU NAMS SKAITĀS REZERVĒTS TIKAI PĒC NAUDAS SAMAKSAS PILNĀ APMĒRĀ. Ja no pieteikšanās dienas nākamo 2 dienu laikā nauda un drošības nauda EUR 70 netiek samaksāta, tad mums ir tiesības viesu namu izīrēt citiem viesiem. Drošības nauda paredzēta iespējamo zaudējumu segšanai, vai arī kā maksa par noteikumu pārkāpumiem, vai īpašu netīrību. Ja drošības naudas ieturēšanai nav pamata, tad tātiek nekavējoties atmaksāta pēc pasākuma norises.

Ja samaksa veikta, bet rezervētajā laikā viesu nams netiek izmantots, tad samaksātā īres maksa tiek atmaksāta 20% apmērā. Izņēmums - ja samaksa veikta un par neierašanos mums tiek paziņots vismaz mēnesi iepriekš pirms rezervētā datuma. Šajā gadījumā īres maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā.